نمونه کار ساخت سوله بزرگ2020-07-05T13:19:55+03:30

توضیحات

نمونه کار ساخت سوله بزرگ

نمونه کار سوله بزرگ

نمونه کار سوله بزرگ

سوله برای ساخت کارخانجات وکارگاه وانبار وسالنهای ورزشی استفاده میشود
جنس سوله از تیرورق ۸میل تا ۲۰ میل ودر مدلهای تک شیب دوشیب وهلالی ساخته میشود
اندازه سوله از دهانه های ۴متر تا ۵۰متر بسته به نیاز کارفرما متغیر است
هزینه سوله نسبت به سایر سازه های بتنی وتیرچه ای پایین تر است
مدت زمان ساخت ونصب ۵۰۰متر سوله در عرض ۶روز وسال ساخت ۱۳۹۳