نمونه کار سردرب2020-07-05T18:16:03+03:30

توضیحات

نمونه کار سردرب ساختمان

نمونه کار سردرب ساختمان

نمونه کار سردرب ساختمان

سردرب جهت زیبایی وحفاظت درب از باران بالای درب ورودی ساختمان نصب میشود جنس سازه از پروفیل ۲میل وجنس ورقهای سقفی از ورق ۵دهم میل رنگی الکترو استاتیک و ورق های نما دور تادور از ورق روغنی ۱میل میباشد
مدت زمان نصب سردرب معمولی ۳متر عرض ۱ تا دو روز
نصب سردرب تهران ۹۷