نمونه کار سقف شکسته ویلا2020-07-05T14:37:32+03:30

توضیحات

نمونه کار سقف شکسته ویلا

سقف ویلا رنگ الکترو استاتیک

سقف ویلا رنگ الکترو استاتیک

سقف ویلایی در بالاترین نقطه ویلا جهت حفاظت بنا از باران ورطوبت مورد استفاده قرار میگیرد جنس ورقهای سقفی از ورق گالوانیزه ورنگی ۵دهم میل وبالاتر و رنگ الکترو استاتیک
وورقهای دور سقف(نما ودامپا)از ورق ۱میل روغنی وناودانی ها از ورق ۱میل گالوانیزه میباشد
ساخت سقف ویلایی ۱۰۰متر ۷روز منطقه دماوند ساخت ۹۷